witaj w Warsztatach pracy

czym są warsztaty pracy

Praca z osobami z niepełnosprawnością w Warsztatach Terapii Zajęciowej skłoniła mnie do przygotowania bloga, którego wiodącym tematem będzie zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. W warsztatach uczestniczą w przeważającej liczbie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Orzeczenie to wydawane jest przez powiatowy lub miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Celem warsztatu jest: aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. Stwarzanie osobom z niepełnosprawnością niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

socjalmedia

POBIERZ